Fragment przedmowy do książki „Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany” autorstwa Johna B. Arden’a:

Głównym celem tej książki jest zapewnienie ci, jako terapeucie, wskazówek, jak połączyć wszystkie te nurty badawcze – włącznie z neuronauką – w sposób możliwy do zrealizowania w praktyce, tak aby pomóc pacjentom zrozumieć, czym jest depresja i lęk, oraz uporać się z nimi.

Techniki, które tu opisałem, zostały oparte na wynikach licznych badań i są zgodne z aktualną wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Wychodząc poza to, co nazywamy praktykami opartymi na dowodach naukowych (EBP), metody te przedstawiono w badaniach jako najbardziej skuteczne w pomaganiu ludziom, którzy cierpią z powodu różnych problemów psychicznych.

W swojej książce wyjaśniam, które układy nerwowe są albo nadmiernie, albo niedostatecznie pobudzone, kiedy pacjenci odczuwają lęk lub znajdują się w stanie depresji. Opisane przeze mnie metody łaczą w jedno wszystkie dziedziny badań psychologicznych i neuronauki, które są istotne z punktu widzenia psychoterapii. Podpowiadam, w jaki sposób pomóc pacjentom nauczyć się aktywować te obszary mózgu, które pozostają uśpione, oraz wyciszyć, te które są nadaktywne, tak aby pacjenci mogli się cieszyć życiem i nie uskarżać na dręczący ich lęk i/lub depresję. Dowiadując się nieco więcej o mechanizmach działania mózgu, pacjenci rozumieją, czego im potrzeba, aby zneutralizować nadmierny lęk lub przezwyciężyć depresję.

Możesz uznać tę książkę za swego rodzaju podręcznik na temat mózgu, jego instrukcję obsługi. Nowe samochody i odtwarzacze DVD wypuszcza się na rynek razem z dołączoną instrukcją obsługi. Do naszych mózgów niestety nie dołączono takiej instrukcji. Pacjenci musza sami odkryć, jak bardziej efektywnie wykorzystywać własny umysł. Obecnie wiemy już sporo na temat tego, które z sieci mózgowych są nadaktywne, a które niedostatecznie aktywne w stanach lęku i depresji. Dzięki technikom obrazowania ludzkiego mózgu rozwinięty w ciągu ostatnich 20-30 lat, takim jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), możemy nie tylko zidentyfikowac te obwody neuronalne, ale także zobaczyć, jak określone techniki psychoterapeutyczne są w stanie uspokoić nadaktywne struktury mózgu, jak również uaktywnić te, które wymagają pobudzenia. W zasadzie możemy więc nauczyć swoich pacjentów, jak „stroić” ich własne mózgi.

Celem tej książki jest takie ujęcie zaburzeń psychicznych i sposobów ich rozwiązywania, które umożliwi konkretne przekazanie klientowi wyjaśnienia ich natury oraz zaleceń. Musimy pozbyć się naleciałości, często z przeciwstawnych koncepcji, które patologizują normalne ludzkie reakcje na czynniki stresogenne.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa         
Podziękowania         
O autorze         

Rozdział 1.     Zastosowanie neuronauki         

 • Nauka praktycznej neurobiologii       

Rozdział 2.     Promowanie zdrowia mózgu         

 • Pierwsze „S” z nasion SEEDS: Wsparcie społeczne         
 • Pierwsze „E” z nasion SEEDS: Ćwiczenia fizyczne         
 • Drugie „E” z nasion SEEDS: Edukacja przez całe życie         
 • Litera „D” z nasion SEEDS: Zdrowa dieta         
 • Drugie „S” z nasion SEEDS: Zdrowy sen         

Rozdział 3.     Powstawanie układów pamięciowych        

 • Układy pamięciowe         

Rozdział 4.     Zaburzenia związane z autostresem (stresem subiektywnym)       

 • Stres somatyczny i stres umysłowy        

Rozdział 5.     Jak powstaje lęk uogólniony         

 • Utrzymywanie w równowadze autonomicznego układu nerwowego         

Rozdział 6.     Lęk zogniskowany         

 • Stawianie czoła strachowi i unikaniu         
 • Fobie         
 • Zaburzenia paniki     

Rozdział 7.     Zespół stresu pourazowego     

 • Faza 1: Stabilizacja       
 • Faza 2: Integracja pamięci        
 • Faza 3: Powrót do zdrowia po urazie         

Rozdział 8.     Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)        

 • Opisywanie obwodu OCD w mózgu    
 • Mnemotechnika ORDER       
 • Obsesje na punkcie zdrowia         

Rozdział 9.     Depresja        

 • Płeć i depresja         
 • Rola stanu zapalnego w depresji        
 • Lęk w depresji       
 • Przejście do działania       
 • Wychodzenie z depresji dzięki kontaktom społecznym       
 • Tryb domyślny i rozmyślanie    
 • Aranżowanie metody o szerokim zasięgu      

Bibliografia         
Indeks osobowy        
Indeks rzeczowy   

Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany, John Arden, WUJ 2017