Nasze wewnętrzne konflikty. Konstruktywna teoria nerwic, Karen Horney

wewnętrzne konfliktyhorney karen
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

„(…) lęk podcina skrzydła i paraliżuje działania tych, których dotyka. Osoby takie nie próbują nawet spodziewać się niczego dobrego ze strony innych i nie usiłują stawiać sobie ambitnych celów. Nie ośmielają się zbliżać do ludzi, którzy ich zdaniem górują nad nimi w jakikolwiek sposób, boją się wyrazić własne zdanie, chociaż ich głos może mieć znaczenie, nie wykorzystują twórczych zdolności, nawet jeżeli je posiadają, nie starają się być atrakcyjni dla innych, wywrzeć wrażenia na otoczeniu, dążyć do lepszego stanowiska. Listę ograniczeń można by ciągnąć bez końca. Kiedy nawet coś skłania ich do tego, by za czymś dążyć, przerażająca perspektywa ośmieszenia hamuje ich i szukają ucieczki w sztucznej rezerwie lub w dumnym noszeniu głowy.”

***

Im staranniej jest opracowany obraz wyidealizowany i im sztywniejszy jego charakter, tym bardziej  rozdzierających konfliktów możemy się domyślać.

***

Życie z nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi oznacza przede wszystkim ogromne s t r a t y  w ł a s n e j  e n e r g i i, która pochłania nie tylko sam konflikt, ale także oszukańcze próby jego rozwiązania.

***

„Neurotyk, z powodu lęku przed rozdarciem z jednej a koniecznością funkcjonowania i działania jako spójna całość z drugiej strony, podejmuje rozpaczliwe wysiłki rozwiązania własnego konfliktu. Chociaż udaje mu się odnieść krótkotrwały sukces przez stworzenie sztucznej równowagi, wciąż rodzą się nowe konflikty i wciąż podejmuje on nowe środki zaradcze, by je usunąć ze swej świadomości. Każdy krok na tej uciążliwej drodze do wewnętrznej jedności czyni neurotyka bardziej wrogim, bardziej bezradnym, bardziej wylęknionym i odizolowanym od siebie samego i innych. Powoduje to, ze trudności leżące u podłoża konfliktu staja się jeszcze dotkliwsze, a możliwość ich rzeczywistego usunięcia coraz trudniejsza do zrealizowania. W ostateczności ogarnia go beznadzieja. Stara się więc powrócić do stanu jedności poprzez uciekanie się do sadyzmu, co w efekcie wzmacnia poczucie beznadziejności i jest źródłem nowych konfliktów.”

 

Nasze wewnętrzne konflikty. Konstruktywna teoria nerwic, Karen Horney Wydawnictwo: Rebis, 2011