Międzynarodowa konferencja online: PSYCHOANALIZA W POLSCE – TYLKO HISTORIA CZY WYZWANIE?

29 sty – 31 sty 2021

Konferencja będzie ukoronowaniem 6-letnich prac badawczych prowadzonych przez grupę osób w ramach grantu NPRH realizowanego w IFiS PAN, oraz w ramach kooperacji między International Psychoanalytic Uniwersity w Berlinie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Badania dotyczyły dziejów psychoanalizy w Polsce w europejskim kontekście kulturowym.

wpis na podstawie: http://ptpspp.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/konferencja_OMP_02-1.pdf