Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Zawrtość m.in.:

CZĘŚĆ I: ZROZUMIEĆ POJĘCIE MENTALIZOWANIA
1. Mentalizowanie
2. Rozwój
3. Neurobiologia

CZĘŚĆ II: MENTALIZOWANIE W PRAKTYCE
4. Sztuka mentalizowania
5. Interwencje ukierunkowane na mentalizowanie
6. Leczenie urazu przywiązaniowego
7. Terapia rodziców i rodzin
8. Zaburzenia osobowości z pogranicza
9. Psychoedukacja

DODATEK: Co to jest mentalizowanie i czemu ma służyć?
10. Systemy społeczne

Mentalizowanie w praktyce klinicznej, Jon G. Allen , Peter Fonagy , Anthony W. Bateman, WUJ, 2014