Komunikacja terapeutyczna to praktyczny przewodnik, który podpowiada co powinien mówić terapeuta w ważnych momentach terapii, aby wspomagać proces zdrowienia i zmiany. Autor książki Paul Wachtel wyjaśnia, dlaczego pewne komunikaty podawane podczas terapii są wyjątkowo skuteczne, podczas gdy inne, zasadniczo o tej samej treści, mogą się okazać niekorzystne dla terapii. Napisana przez świetnego klinicystę i wykładowcę publikacja ta wypełnia lukę istniejącą w literaturze fachowej i wielu programach kształcenia. Komunikacja terapeutyczna będzię interesującą lekturą dla psychologów klinicznych, psychiatrów, pracowników socjalnych, pielęgniarek psychiatrycznych oraz doradców. Może też służyć jako podręcznik psychoterapii na poziomie studiów magisterskich.

(…)Chociaż niniejsza książka ma charakter praktyczny, analizuje także zagadnienia teoretyczne oraz wnioski z najnowszych badań. Prezentuje zintegrowaną teorię zaburzeń psychicznych i zmiany, która to teoria jest zakorzeniona w tradycji psychodynamicznej, ale w dużym stopniu czerpie z rozwoju podejścia poznawczo-behawioralnego, systemowego, humanistycznego i opartego na doświadczeniu. W książce są zawarte szczegółowe uzasadnienia zalecanych interwencji klinicznych, a czytelnik może się dowiedzieć, dlaczego właśnie ten a nie inny sposób formułowania wypowiedzi jest przeze mnie preferowany(…)

(…)Przedmiot tej publikacji wymaga, by była ona obficie zaopatrzona w szczegóły kliniczne. Wiele tez buduję więc indukcyjnie wokół opisów określonych przypadków z praktyki klinicznej, jak również zawsze stawiam sobie za cel dokładne pokazywanie czytelnikowi, jak opisane tu zasady stosuje się w rzeczywistych interakcjach klinicznych. Zwłaszcza w kilku końcowych rozdziałach przedstawiam długie fragmenty rozmów z sesji, aby było widać, jak rozgrywa się dialog między pacjentem a terapeutą oraz jak przebiega proces przepracowania. Ogólnie biorąc, choć oczywiście zamierzam być przekonujący, czemu ma służyć odwoływanie się do określonych przykładów klinicznych, to ostatecznie przedstawiony tu materiał lepiej jest traktować jako ilustrację niż dowód. Dopiero systematyczne badania z jakąś pewnością wykażą, jak najłatwiej doprowadzić do zmian, których pragnie pacjent przychodzący do terapeuty(…)

Z przedmowy

SPIS TREŚCI:

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. Leczenie mową – przemyślenia. Terapeuta także mówi

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE
ROZDZIAŁ 2. Ciągła ewolucja psychoterapii. Rozwój i zbieżne zmiany podejścia psychoanalitycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego i opartego na doświadczeniu
ROZDZIAŁ 3. Uwzględnianie więzi. Rosnące zainteresowanie teorią więzi, badaniami dotyczącymi więzi oraz ich implikacjami dla terapii
ROZDZIAŁ 4. Psychodynamika cykliczna I. Błędne koła i produktywne cykle
ROZDZIAŁ 5. Psychodynamika cykliczna II. Lęk, ekspozycja, interpretacja
ROZDZIAŁ 6. Psychodynamika cykliczna III. Wgląd, relacja terapeutyczna i świat zewnętrzny

CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIA I WSKAZÓWKI KLINICZNE
ROZDZIAŁ 7. Wypowiedzi oskarżycielskie i wspomagające. Krytyka i przyzwolenie w dialogu terapeutycznym
ROZDZIAŁ 8. Analizowanie – nie przesłuchiwanie
ROZDZIAŁ 9. Budowanie na silnych stronach pacjenta
ROZDZIAŁ 10. Afirmacja i zmiana
ROZDZIAŁ 11. Przypisywanie i sugestia
ROZDZIAŁ 12. Przeformułowanie, zmiana etykiety, paradoks
ROZDZIAŁ 13. Odsłonięcie się terapeuty. Szanse i zagrożenia
ROZDZIAŁ 14. Dojście do rozwiązania problemów pacjenta. Opór, przepracowanie i dojście do końca terapii

POSTSCRIPTUM
ROZDZIAŁ 15. Komunikacja w terapii par – Ellen F. Wachtel

Bibliografia
Indeks

Komunikacja terapeutyczna, Paul L. Wachtel, WUJ 2012