Już jest! Psychoterapia psychodynamiczna w Polsce, nowy numer.

W najnowszym periodyku (nr 2020/7) wydawanym cyklicznie przez nasze Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie m.in. artykuł Otto. F. Kernberga dot. psychotycznej struktury osobowości, artykuł Emilii Soroko dot. diagnozowania zaburzeń osobowości na podst ICD-11, “Ego pacjenta w centrum uwagi” o celach, strategiach i technikach psychoterapii wspierającej oraz krótki esej o inspirujących tekstach analitycznych, w tym przypadku dot. “Twórcze odczytywanie” Thomasa H. Ogdena. Zaczytuję się z wielką przyjemnością!