Gry dla aktorów i nieaktorów. Drama, Augusto Boal

Klasyczna już i najbardziej znana książka Augusto Boala – twórcy Teatru Uciśnionych. Przedstawia podstawowe zasady i przykłady nowatorskiego podejścia autora do teatru, w którym spektakl staje się narzędziem zmiany i wyzwolenia, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
Książka zawiera krótkie wprowadzenie zilustrowane wieloma przykładami pracy autora z zespołami teatralnymi na całym świecie, a także wybór jego najważniejszych i najbardziej znanych ćwiczeń i gier, wykorzystywanych z powodzeniem nie tylko przez aktorów, ale również trenerów, nauczycieli, wychowawców oraz terapeutów w obszarze działań edukacyjnych i społecznych. W opisanych przykładach uczestnicy świadomie podejmują kwestię m.in. przemocy seksualnej, homofobii, rasizmu. Konfrontacji z poważnymi problemami towarzyszy – tak charakterystyczna dla pracy Augusto Boala – atmosfera zabawy i improwizacji, pozbawiona negatywnych odniesień do walki, zazdrości czy rywalizacji.
Dzieło brazylijskiego autora zostało przetłumaczone na wiele języków i było wielokrotnie uaktualniane. Metodologia Teatru Uciśnionych jest ceniona i stosowana od wielu lat na całym świecie. Tłumaczenie na język polski prezentuje czytelnikom ostatnią, rozszerzoną wersję książki, zawierającą ponad 400 gier i ćwiczeń.
/Powyższy opis pochodzi od wydawcy/

Gry dla aktorów i nieaktorów to najbardziej znana praca w bogatym dorobku Augusta Boala – brazylijskiego wizjonera, praktyka i teoretyka teatru zaangażowanego społecznie, dramaturga, jednego z najwybitniejszych reżyserów teatralnych Ameryki Łacińskiej. Boal, w latach siedemdziesiątych więziony i torturowany za swoją działalność, został zmuszony do emigracji i przez wiele lat pracował poza Brazylią. W 2008 roku, bodaj jako jedyny do tej pory człowiek teatru, otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. Dotychczas w naszym kraju jego praca znana była z zaledwie kilku rozproszonych tekstów, które ukazały się w czasopismach branżowych (przede wszystkim w „Didaskaliach”) oraz ze skrótowych omówień i przywołań w książkach polskich autorów (m.in. w Regule Nibelunga Tomasza Kubikowskiego). https://teatr-pismo.pl/4949-zacheta-do-dzialania/

Gry dla aktorów i nieaktorów. Drama, Augusto Boal, Wydawnictwo Cyklady, Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, Warszawa 2014