Gerontopsychologia – Właściwości starości.

Aspekty pozytywne:

 • Przejście na emeryturę.
 • Opieka nad wnukami (rodzina największym źródłem zadowolenia i zaspokojenia potrzeb).
 • Zmiana hierarchii wartości reorganizacja celów.
 • Możliwość z tego, co nie sprawia przyjemności.
 • Mądrość życiowa.
 • Akceptacja doświadczeń i poszukiwanie znaczenia.
 • Zmiana kształtu relacji w małżeństwie.
 • Więcej wolnego czasu.

Osobowość w starości:

 • Cechy osoby starszej odzwierciedlają cechy osoby dojrzałe.
 • Wzrost myślenia całościowego.
 • Szersze spojrzenie na problemy innych ludzi.
 • Wrażliwość na potrzeby innych, rozumienie ich przekonań i wartości.
 • Wzrost zdolność kontroli własnych zachowań.
 • Empatia.

Aspekty negatywne:

 • Lęk przed śmiercią.
 • Konieczność adaptacji do nowych warunków.
 • Utrata osób bliskich.
 • Straty (bliskich, dotychczasowej pozycji zawodowej, egzystencjalnej, materialnej, społecznej).
 • Trudności z komunikacją w rodzinie.
 • Samotność.
 • Pogarszające się zdrowie fizyczne.
 • Utrata przydatności społeczność.
 • Konieczność korzystania z pomocy innych/z opieki.
 • Możliwość negatywnego bilansu życiowego.

Konstruktywne przystosowanie do starości:

 • Przezwyciężenie bycia niepotrzebnym w społeczeństwie.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
 • Wyzwania na miarę swoich możliwości.

Niekonstruktywne przystosowanie do starości:

 • Wrogość do siebie i innych.
 • Smutek, lęk, obawy, poczucie winy, skłonność do depresji.
 • Poczucie osamotnienia.
 • Poczucie niskiej wartości, nieużyteczności.