Gerontopsychologia – Od kiedy starość?

Do najczęściej spotykanych zalicza się 4 okresy starości [wg Synaka]:
– 60-69 lat – wiek początkowej starości,
– 70-74 lata – wiek przejściowy między początkową starością a wiekiem ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej,
– 75-84 lata – wiek zaawansowanej starości,
– 85 lat i więcej – niedołężna starość

[Brunon Synaka „Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 20]

Wg WHO:

  • Wczesna starość – 60-74 r.ż.
  • Późna starość – 75-89 r.ż.
  • Długowieczność – 90 r.ż. i więcej

Eurostat: Do 2035 r. populacja osób 80+ zwiększy się o 143 %.