Tom ten obejmuje dwie najsłynniejsze historie przypadków: znaną potocznie jako historia „małego Hansa”, pracę „Analiza fobii pięciolatka” (1909) oraz powszechnie nazwane analizą „Człowieka wilka” studium pt. „Z historii nerwicy dziecęcej” (1914).
Obie przedstawione tu historie łączy fakt, że są to analizy nerwic dziecięcych i z tego względu nawzajem się uzupełniają i wspierają.

Oba publikowane tu teksty zawierają dyskusję na temat kilku kluczowych pomysłów psychoanalitycznych Freuda, a zatem przede wszystkim omawiają problem seksualności dziecięcej, i to zarówno w świetle nowych odkryć samego autora, jak i w kontekście najnowszych wydarzeń, które wstrząsnęły ruchem psychoanalitycznym:: odejścia Alfreda Adlera i Carla Gustava Junga; prace te szczegółowo przedstawiają także kwestię realności sceny pierwotnej i jej stosunku do prafantazji, ukazują ją również w perspektywie dziedziczności. To właśnie tutaj Freud położył zręby pod teorię kanibalistycznej fazy organizacji libidalnej, rozwiniętą później w Totemie i tabu, tutaj też położył fundamenty pod teorie wzajemnych związków między aktem wcielenia, utożsamienia, kształtowania ideału ja, poczucia winy i patologicznych stanów depresji.

SPIS TREŚCI:

 • Analiza fobii pięciolatka
 • I. Wprowadzenie
 • II. Historia choroby i analiza
 • III. Epikryza
 • Apendyks do analizy małego Hansa
 • Z historii nerwicy dziecięcej
 • I. Uwagi wstępne
 • II. Przegląd środowiska i rzut oka na historię choroby
 • III. Uwiedzenie i jego bezpośrednie skutki
 • IV. Marzenie senne i scena pierwotna
 • V. Kilka dyskusji
 • VI. Nerwica natręctw
 • VII. Erotyka analna i kompleks kastracji
 • VIII. Apendyksy z prehistorii – rozwiązanie
 • IX. Podsumowania i problemy

Dwie nerwice dziecięce, Sigmund Freud, Wydawnictwo KR 2013