Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie, Glen O. Gabbard

psychodynamika psychoterapia gabbard
Fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Zmiana może być najbardziej przerażającą perspektywą dla ludzi, którzy okopali się w specyficznych wzorcach zachowania, myślenia, odczuwania i relacji. (s. 115)

Pragnienie uratowania pacjenta jest powszechne wśród ludzi, którzy decydują się zostać psychoterapeutami. Wszyscy chcielibyśmy mieć pozytywny wpływ na życie naszych pacjentów, a niektórzy pacjenci poruszają w nas tak czułą strunę, ze chcemy ich uratowć, choćbyśmy musieli wyjść z czysto psychoterapeutycznej roli. (…) Na przykład heroiczne wysiłki terapeuty, żeby uchronić pacjenta przed samobójstwem, wydają się etyczne, troskliwe i całkowicie stosowne. (…) Optymalnym sposobem radzenia sobie z fantazjami ratunkowymi jest rozpoznanie ich w najwcześniejszej formie, zanim doprowadzą do przekroczenia granic terapii. (s. 161, 162)

Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie, Glen O. Gabbard, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011