Budowanie poczucia własnej wartości – sesje indywidualne.

Zapraszam na indywidualne sesje dot. budowania poczucia własnej wartości.

 

Najpierw jednak kilka słów o niskiej samoocenie:

Niska samoocena

Chcąc zaprosić Państwa do pracy ze mną nad poczuciem własnej wartości początkowo próbowałam odnaleźć w literaturze fragmenty, oddające w zwarty sposób, to co wydaje mi się najważniejsze w tej kwestii. Zrezygnowałam jednak z tego i postanowiłam podzielić się z Wami własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Skupiam się na tym zagadnieniu od lat, ponieważ widzę, jak wielu osób dotyczy i jak bardzo ogranicza ich życia.

Wiele twarzy, wiele opowieści czy reakcji zarówno z warsztatów, jak i sesji indywidualnych, utrwaliło mi się w pamięci ze szczególną mocą i to głównie one wzmacniają we mnie przekonanie, jak ważną kwestią jest wiara w siebie, we własną siłę, szacunek do siebie, ufność we własne wybory, docenianie najdrobniejszych nawet własnych sukcesów, małych zwycięstw, ale też przyjmowanie swoich niepowodzeń z jak najdalej idącym zrozumieniem.

W centrum niskiego poczucia własnej wartości leżą negatywne przekonania o sobie. Dokonywane przez nas oceny siebie samych są opiniami, a nie faktami. Opinie mogą być błędne, stronnicze lub niedokładne. Rozwinęły się jako konsekwencje naszych życiowych doświadczeń. Jeśli doświadczenia były pozytywne i budujące zdrową samoocenę, wtedy postrzegamy się jako osoby wartościowe, ufające swojej sile, polegające na sobie, będące w zdrowych relacjach z innymi.. Jeśli były one jednak negatywne nasze postrzeganie siebie i własnego życia jest dokładnie odwrotne.

W naszym życiu doświadczamy różnych wydarzeń/sytuacji,  które  przyczyniają się do niskiego poczucia własnej wartości. W dzieciństwie i podczas dojrzewania mogą to być na przykład:

 • systematyczne karanie, zaniedbywanie czy znęcanie się;
 • niepowodzenia w spełnianiu wymogów stawianych przez rodziców/opiekunów;
 • niepowodzenia w spełnianiu standardów grup rówieśniczych;
 • doświadczanie miłości/akceptacji warunkowej od osób bliskich/grup rówieśniczych;
 • szczególne narażenie na stres i cierpienie psychiczne innych ludzi;
 • przynależność do rodziny i grupy społecznej, która jest przedmiotem uprzedzenia;
 • brak dobrych doświadczeń (np. pochwały, sympatii, ciepła, zainteresowania)
 • i wiele innych

Późniejsze doświadczenia, które mogą spowodować niskie poczucie własnej wartości to m.in.:

 • zastraszanie lub znęcanie się w miejscu pracy czy w rodzinie;
 • relacje, w których doświadcza się wykorzystania;
 • przeżywanie ustawicznego stresu;
 • doświadczanie traumatycznych wydarzeń.

W efekcie osoby z niskim poczuciem wartości najczęściej:

 • są wobec siebie bardzo krytyczne;
 • winią siebie;
 • lekceważą pozytywy, a skupiają się na słabościach i wadach;
 • przyjmują przepraszającą postawę;
 • są bierne lub agresywne, przy braku umiejętności zachowań asertywnych;
 • unikają wyzwań;
 • często są smutne, zalęknione, zawstydzone, sfrustrowane.

Zapraszam na godzinne indywidualne sesje, raz w tygodniu. Wspólnie ustalimy ilość spotkań. To będzie czas intensywnej pracy nad sobą i dla siebie, po to by poprawić jakość swojego życia.

Formularz zgłoszeniowy w zakładce Kontakty. Można również zgłosić się telefonicznie.

Do zobaczenia.

Małgorzata Mrozik