Opis treści:

„Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych” to pierwsze polskie tłumaczenie Frances Tustin. Ta brytyjska terapeutka psychoanalityczna całe swoje życie poświęciła zgłębianiu tajemnicy autyzmu psychogennego u dzieci oraz działaniu obron autystycznych u dorosłych pacjentów. Lata pracy z tymi dziećmi uwrażliwiły Tustin na ich szczególny sposób porozumiewania, pozwoliły na odkrycie i zrozumienie funkcji obiektów i kształtów autystycznych. Tustin, niczym Scherlock Holmes, na podstawie pozostawionych przez swoich małych pacjentów śladów próbuje rozwiązywać zagadkę przerwania ciągłości istnienia, tak by umożliwić im powrót do pełni życia.

Pierwsza część książki poświęcona jest dziecięcym pacjentom autystycznym: ich wyglądowi zewnętrznemu i sposobowi bycia dostępnemu obserwacji podczas terapii psychoanalitycznej oraz tajemniczemu i niedostępnemu wewnętrznemu światowi, który Tustin próbuje zrozumieć dzięki swojej niezwykłej przenikliwości i wrażliwości. Czytelnicy poznają pseudoochronną funkcję autystycznej skorupy, która uniemożliwia dziecku kontakt ze światem zewnętrznym, czyli przede wszystkim z jego rodzicami. Autorka uwrażliwia na doświadczenia pierwotnej rozpaczy, pustki i nicości, które autystyczne dziecko zapełnia obiektami autystycznymi. Obecność tych pierwotnych stanów niesie ze sobą konkretne implikacje kliniczne, które streścić można słowami Tustin: „bardziej skomplikowane rozumienie tych dzieci prowadzi do prostszego podejścia do nich”.

Opis wewnętrznego świata autystycznych pacjentów jest przygotowaniem do wejścia w drugą część książki czyli do rozpoznawania stanów autystycznych u pacjentów neurotycznych. Tustin wychodzi z założenia, że „wielu z nas nosi w sobie nieco psychogennego autyzmu, który chroni przed bólem i trudnościami w kontakcie z innymi”. Pacjenci neurotyczni w odróżnieniu od dzieci autystycznych, posiadają umiejętność tworzenia wyobrażeń i przekazywania ich za pomocą słów. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do ukrytej kapsuły autystycznej i rozszerzenie perspektywy odbioru świata. W tej części Tustin pisze również o znaczeniu obrazu ciała w budowaniu poczucia self. Analizowanie pierwotnych stanów umysłu u pacjentów neurotycznych jest dla niej sposobem na uniknięcie pułapki intelektualizowania w pracy z nimi.

Książka Tustin to swoisty psychoterapeutyczny kryminał, w którym nierozwiązywalną zagadką jest działanie umysłu. W przedstawionych historiach klinicznych znajdziemy, używając słów jednej z pacjentek, „śledztwo myśli”. Tustin pisze z perspektywy tajemnicy, wychodząc z założenia, że „jedyną wiedzą pewną jest nasza niezdolność do poznania „ostatecznej rzeczywistości”. Każdy rozdział rozpoczyna poetyckim cytatem, który nadaje bieg narracji i pozwala czytelnikom wejść w stan szczególnej wrażliwości, przybliżając tym samym do świata autyzmu psychogennego.

Autyzm to reakcja zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wtedy, kiedy niemowlę czuje, że bezpieczeństwo nie jest mu zapewnione przez świat zewnętrzny. (…) Czasem dziecko nie dorównuje oczekiwaniom matki, może jej się wydawać potworem lub uszkodzoną istotą, którą obawiała się stworzyć. Może też być idealizowane do tego stopnia, że ona sama czuje się nieodpowiednia dla tej cudownej istoty.

s. 140

SPIS TREŚCI

Część 1. Autyzm psychogenny
Rozdział 1. Ogólny zarys natury autyzmu psychogennego
Rozdział 2. Rozwój rozumienia – osobista wypowiedź
Rozdział 3. Myśli na temat autyzmu psychogennego ze
szczególnym uwzględnieniem jednej z prac Melanie Klein
Rozdział 4. Istotny element w powstawaniu autyzmu
psychogennego
Rozdział 5. Sytuacje mogące sprzyjać powstawaniu autyzmu
psychogennego
Rozdział 6. Obiekty autystyczne
Rozdział 7. Kształty autystyczne
Rozdział 8. Kształty autystyczne w psychopatologii osoby
dorosłej
Rozdział 9. Kształty związane z wychodzeniem z autyzmu
psychogennego
Rozdział 10. Zaglądając do świata dziecka autystycznego

Część 2. Autyzm psychogenny u pacjentów neurotycznych
Rozdział 11. Spadanie
Rozdział 12. Rozlewanie się i rozpuszczanie
Rozdział 13. Rozwój „bycia ja”
Rozdział 14. Anorexia nervosa u nastoletniej dziewczynki
Rozdział 15. Bezpieczny rytm
Rozdział 16. Psychoterapia stanów autystycznych
pochodzenia psychogennego

Bariery autystyczne u pacjentów neurotycznych, Frances Tustin, Wydawnictwo: Fundament 2021