Irma Brenman Pick jest wybitną psychoanalityczką i superwizorką Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W środowisku psychoanalitycznym znana jest ze swojej subtelnej intuicji klinicznej, połączonej z charakterystycznym, żywym i przejrzystym sposobem formułowania interpretacji, oraz z wielowarstwowego, wnikliwego i szczegółowego sposobu pracy terapeutycznej. Ma dar rozpoznawaniaw materiale klinicznym wczesnych i głęboko zaburzonych sposobów funkcjonowania pacjenta w relacji analitycznej. Spotkanie analityczne ujmuje w kategoriach zwykłych ludzkich interakcji, co sprawia, że jej sformułowania są jasne i przystępne.

Irma Brenman Pick akcentuje w swojej pracy tematykę zrozumienia i przepracowania przeciwprzeniesienia, a tym samym głębokiej odpowiedzi na potrzebę bycia zrozumianym u pacjenta. W swych pracach zwykła podkreślać konieczność „trzymania pacjenta dwiema rękami”, tak aby uznawać zarówno jego wrażliwość, jak i destruktywność.

Spis treści:
Przedmowa – Michael Brearley
Wprowadzenie – M. Fakhry Davids i Naomi Shavit
Część I. PRZECIWPRZENIESIENIE
Nota redakcyjna do części I
1. Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu (1985)
2. Zerwana komunikacja. O odnajdywaniu dziecka w analizie osoby dorosłej (1985)
3. Wyłanianie się wczesnych relacji z obiektem w settingu psychoanalitycznym (1992)
4. Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – dalsze refleksje. Doświadczenia z superwizji (2012)
Część II. AUTENTYCZNOŚĆ
Nota redakcyjna do części II
5. O kradzieży. Uwagi kliniczne na temat trzech dorastających chłopców (1967)
6. Przedwczesny rozwój (1969)
7. Troska: pozorna czy prawdziwa (1995)
8. Kreatywność i autentyczność (2012)
Część III. ADOLESCENCJA I SEKSUALNOŚĆ
Nota redakcyjna do części III
9. Adolescencja Adolescencja. Jej wpływ na pacjenta i na analityka (1988)
10. Seksualność kobieca. Wybrane aspekty kliniczne (1985)
11. Seksualność męska. Studium kliniczne sił utrudniających rozwój(1985)
Część IV. INNE ZAGADNIENIA KLINICZNE
Nota redakcyjna do części IV
12. Zawieszenie w niepewności (2002)
13. Zbierając to razem (2004)
14. Splecione węże. Między tęsknotą a zniszczeniem (2015)

Autentyczność w relacji psychoanalitycznej. Pisma Irmy Brenman Pick, Irma Brenman Pick, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, 2020