SPIS TREŚCI:

Wstęp
Francis Grier
Rozdział 1. O zdolności do tworzenia pary: znaczenie „kreatywnej pary“ w życiu psychicznym
Mary Morgan
Rozdział 2. Przestrzeń na refleksję w bliskim związku: „trójkąt małżeński“
Stanley Ruszczynski
Rozdział 3. Dwoje ludzi, ich małżeństwo i Edyp, czyli problemy chodzą parami lub trójkami
Andrew Balfour
Rozdział 4. O stawaniu się sobą: kompleks Edypa i para w okresie późnej adolescencji…..
Margot Waddell
Rozdział 5. Cienie pary rodzicielskiej: wątki edypalne w filmie Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana
Viveka Nyberg
Rozdział 6. „Zdawało się, iż ma to związek z czymś jeszcze…“. Powieść Henry’ego Jamesa O czym wiedziała Maisie a teoria myślenia Biona
Sasha Brookes
Rozdział 7. Bolesna prawda
Monica Lanman
Rozdział 8. Kompleks Edypa z perspektywy pracy z parami i ich dziećmi
Lisa Miller
Rozdział 9. Edyp się żeni: rozważania nad edypalnym dramatem pary
Joanna Rosenthall
Rozdzial 10. Brak seksu w parze, katastrofalna zmiana i scena pierwotna
Francis Grier

Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, red. Barbara Józefik, Wydawnictwo Fundament 2015