Miesiąc: Kwiecień 2020

Skutki pandemii koronawirusa: przewlekły stres uderza nie tylko w psychikę

U osoby pozostającej w izolacji może zatem rozwijać się, typowa dla odpowiedzi na stres, zwiększona aktywacja układu współczulnego i osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, czego skutkiem jest podniesienie poziomu markerów stanu zapalnego. Organizm dostosowuje się w ten sposób do zwiększonego ryzyka… Read More

Rekomendacje PTP: Wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, adolescentów i profesjonalistów

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, tzn. pozostawanie w dobie pandemii COVID-19 stawia przed wszystkimi nowe wyzwania wobec formy świadczonej pomocy dla pacjentów oraz poka-zuje potrzebę jeszcze większej integracji specjalistów podejmujących pracę z dziećmi i młodzie-żą oraz ich… Read More

Psychoanaliza w erze koronawirusa, Cosimo Schinaia

To oczywiste, że ludzie sięgają po rozliczne mechanizmy obronne: rozszczepienie, intelektualizację, zaprzeczenie, przemieszczenie, wyparcie, stłumienie i zaprzeczenie rzeczywistości. Każdy mechanizm obronny jest pewnym rozwiązaniem, a jednocześnie skrywa lęk płynący z rozpoznania niebezpieczeństwa, którego nie sposób uniknąć. Mówiąc w… Read More

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszaćTwoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić-zgłaszajorganom ścigania każdy akt przemocy i… Read More

Psychoterapia online

Zastanawiam się nad nową formą kontaktu z pacjentami i pacjentkami, z osobami potrzenującymi konsultacji, wsparcia w kryzysie. W momencie, gdy doszło do ogłoszenia kwarantanny pozbyłam się wszelkich wątpliwości, pojawił się bowiem jeden cel: bezpieczeństwo moje i troska o… Read More

Wielkanoc 2020