Dzisiejsza przesyłka!

Już jest oczekiwany kolejny nr periodyku PSYCHOterapia psychoDYNAMICZNA w Polsce (2021/8). Z ciekawością wczytam się w zaproponowane treści.

Dziękuję za miłą niespodziankę – pin z logo Towarzystwa.

Życzę nam wszystkim, Zarządowi, Członkom i Członkiniom PTPP, DYNAMICZNEJ działalności na gruncie psychoterapii, szczególnie obecnie, w tak trudnych czasach.

Fragment Wstępu PSYCHOterapii psychoDYNAMICZNEJ w Polsce, słowa Prezesa Towarzystwa p. Piotra Miszewskiego

By MM