12.05.2024 r. – Spotkanie informacyjne Grupy roboczej „Psychoterapeuci ponad podziałami”

Program spotkania:

Część I

18.00 Nowelizacja i co dalej? Kto i dlaczego pracuje nad dalszą regulacją zawodu?

1. Psychoterapeuci ponad podziałami – kto reprezentuje psychoterapeutki i psychoterapeutów?
dr n. med. Łukasz Muldner-Nieckowski

2. Dlaczego potrzebujemy regulacji zawodu?
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, Anna Grzelka

3. Jakie uprawnienia będą mieli psychoterapeuci po wejściu w życie ustawy samorządowej?
Dorota Dyksowska i Jarosław Gliszczyński

Część II

19.00 Demokracja czy dominacja?

1. Różnorodność szkoleń psychoterapeutycznych.
dr n. med. Łukasz Muldner-Nieckowski i dr n. społ. Marcin Domurat

2. Rola stowarzyszeń i zasady przeniesienia obecnej struktury do samorządu.
Danuta Pisarek i Piotr Miszewski

Część III

20.00 Czy każda regulacja chroni tak samo – główne różnice między projektami PTTPB i Grupy roboczej.

1. Prawa psychoterapeuty i pacjenta
Edyta Biernacka i Anna Grzelka

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna – Czy jest bezpieczna dla terapeutów – w czyich rękach będzie decyzja o ukaraniu psychoterapeuty?
Daniel Mihuniewicz

3. Zawód zaufania publicznego vs zawód medyczny.
Anna Grzelka i Bartosz Kleszcz