Gabinet psychoterapii superEGO, mgr Małgorzata Mrozik, Szczecin, ul. Obrońców Stalingradu 9a/1 info@terapia-mrozik.pl 506 074 740

Wsparcie dla par w kryzysie – sesje warsztatowe.

Gdy dwoje ludzi żyje razem,
to jest im łatwiej, bo są razem,
i jest im trudniej, bo są razem.

/Iwona Chmielewska, “Dwoje ludzi”/

Sesje indywidualne dla par (heteroseksualnych i homoseksualnych). Spotkania poprzedzone konsultacjami, mają formę warsztatową. Liczba godzin ustalana jest wspólnie po zdefiniowaniu problemu i wyznaczeniu celów do zrealizowania.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu zakładam wstępnie, że poniższe z elementy ważne są dla optymalnego funkcjonowania większości związków:

 • świadomość siebie, własnej życiowej historii, poczucia własnej wartości, swoich pragnień i potrzeb (w tym bardzo ważne: potrzeb seksualnych),
 • znajomość historii życiowej partnera/rki i jego/jej postawy wobec życia,
 • relacje w związku,
 • relacje pary z otoczeniem,
 • możliwość realizacji celów indywidualnych (głównie praca zawodowa i zainteresowania) i wspólnych w związku,
 • budowanie optymalnej komunikacji w parze,
 • rozumienie i rozwiązywanie konfliktów.

Zapraszam do wspólnego doświadczania.

VII Konferencja PTPPd i KCP – PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI

W dniach 16 i 17 września 2017 w Krakowie (ICE) odbyła się VII Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej  w partnerstwie z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (patronat medialny – CHARAKTERY).

Temat VII Konferencji:

„PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI.”

fot. Gabinet psychoterapii superEGO

Prelegentami konferencji byli prof. Otto Kernbergprof. Eve Caligor.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z rozumieniem teoretycznym i wynikającą z niego metodą leczenia pacjentów, których osobowość diagnostycznie prezentuje neurotyczną strukturę. Teoria jak i metoda leczenia jest efektem wieloletniej pracy klinicznej i badawczej prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości oraz z Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.

/plakat i opis na podst. https://konferencja.ptppd.pl/

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć: http://ptppd.pl/vii-konferencja-ptppd-galeria/

 

Warsztaty rozwojowe dla kobiet – Codziennie silniejsza!

 
Zapraszam na XII edycję autorskich warsztatów wzmacniających poczucie własnej wartości CODZIENNIE SILNIEJSZA!

 

Cykl CODZIENNIE SILNIEJSZA dedykowany jest kobietom, które chcą:

 • wzmocnić poczucia własnej wartości,
 • lepiej radzić sobie z wyzwaniami, problemami i krytyką,
 • nawiązywać trwałe i satysfakcjonujące relacje interpersonalne,
 • mieć odwagę by rezygnować z toksycznych związków i relacji,
 • lepiej radzić sobie z niepowodzeniami i kryzysami życiowymi,
 • podejmować nowe wyzwania,
 • uwierzyć w to, że zasługują na szacunek i że mogą kochać i być kochane,
 • spokojniej i zdrowiej żyć.

Cykl składa się z 2 modułów:

moduł I – Wzmacnianie poczucia własnej wartości

moduł II – Intensywny trening budowania pewności siebie

Celem modułu I (5 spotkań) – Wzmacnianie poczucia własnej wartości – jest umożliwienie:

 • lepszego zrozumienia siebie,
 • poznania swoich zasobów,
 • zaakceptowania własnych deficytów,
 • dostrzegania większej ilości możliwości, po to by realizować swoje cele i czerpać zadowolenie z życia,
 • refleksji nt. własnych niepowodzeń, brania za nie odpowiedzialności i czerpania z nich nauki.

Będziemy pracowały dzięki sprawdzonym przeze mnie, szytym na miarę danej grupy, narzędziom, przy pomocy minimalnej ilości teorii, a za to przy maksymalnej ilości ćwiczeń, doświadczeń i refleksji.

***

Po pięciu spotkaniach przejdziemy do bardziej zaawansowanej formy, bo gdy już poprawnie zidentyfikujecie swoje zasoby, przyjdzie czas na wykorzystanie własnego potencjału w ramach II modułu (5 spotkań) – Intensywny trening budowania pewności siebie, na który składa się:

 • budowanie pewności siebie w myśleniu,
 • budowanie pewności przekonań,
 • budowanie pewności siebie w działaniu,
 • budowanie pewności siebie w kontaktach z innymi.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną elementy dramy i gier statusowych.


Organizacja pracy grupy:

 • rodzaj grupy: zamknięta (stały skład),
 • grupa docelowa: kobiety, powyżej 20 r.ż.,
 • wielkość grupy: 6-10,
 • ilość spotkań: 10,
 • częstotliwość: raz w tygodniu – poniedziałki,
 • terminy: 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.2017r. (na prośbę grupy terminy mogą ulec zmianie),
 • godziny: 17.30-20.30,
 • miejsce: Szczecin – Śródmieście, ul. Obrońców Stalingradu 9a/1 (wejście od ul. św. Wojciecha),
 • płatność: 400 zł za całość, w tym bezzwrotna przedpłata 200 zł (zwrot przedpłaty jedynie w przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z winy organizatorki). Informacje dotyczące szczegółów płatności zastaną przekazane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
 • miejsce w grupie: o zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy  oraz przelanie przedpłaty (ostateczny termin 29.09.2017r.).
 • dodatkowe informacje: tel. 506 074 740 (Małgorzata Mrozik, oddzwaniam na nieodebrane połączenia)
 • warsztaty poprowadzi: Małgorzata Mrozik, psychoterapeutka, socjoterapeutka, dyplomowana trenerka biznesu, szczegóły TU  i TU

Warsztaty Codziennie silniejsza!

Imię i Nazwisko :*

Adres E-Mail :*

Numer telefonu :*

Oczekiwania/sugestie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Strefa Kobiet zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rejestracji w bazie klientów FSK oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę

 

Aktywne piątki

Aktywne piątki to cykl warsztatów, treningów i wykładów dedykowanych osobom, które odczuwają potrzebę ciągłego rozwoju, poszerzania wiedzy psychologicznej przydatnej w pracy zawodowej i w życiu prywatnym oraz nawiązywania pogłębiania kontaktów interpersonalnych.

Pracujemy interaktywnie, w kameralnym gronie, opierając się przede wszystkim na posiadanym własnym doświadczeniu. Tematy spotkań stanowią całość służącą wzmacnianiu poczucia własnej wartości, uzupełnianiu posiadanej wiedzy na własny temat oraz poprawie jakości funkcjonowania w grupach (rodzina, znajomi, środowisko zawodowe).


Tematy:

 1. WYPALENIE EMOCJONALNE

  [wypalenie w związkach, w relacjach z innymi; syndrom wypalenia zawodowego; przewlekłe zmęczenie, brak chęci do działania, dolegliwości somatyczne]

  2. BUDOWANIE ZDROWYCH RELACJI Z LUDŹMI

  [otwarta komunikacja, granice, empatia, asertywność]

  3. ZARZĄDZANIE SOBĄ W ZMIANIE I W CZASIE

  [zadania, własne potrzeby, więzi z innymi, ukierunkowane czynności]

  4. STRES – ODZYSKIWANIE WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU

  [autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, świadomość własnych emocji, stres w automotywacji, radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu]

  5. SAMOOCENA I AUTOPREZENTACJA

  [świadomość siebie, dobre pierwsze wrażenie, zdrowe funkcjonowanie w środowisku zawodowym i prywatnym]

  6. CELE – WYZNACZANIE I ELASTYCZNA KONSEKWENCJA W REALIZACJI

  [znaczenie posiadania celów, wyznaczanie celów, podejmowanie wyzwań, elastyczność w realizacji celów (modyfikacja, rezygnacja)]

   

  Organizacja pracy grupy:

  • rodzaj grupy: zamknięta (stały skład),
  • grupa docelowa: kobiety, mężczyźni – powyżej 20 r.ż.,
  • wielkość grupy: 8-10,
  • ilość spotkań: 6,
  • terminy: piątki – 6 X, 27 X, 3 XI, 27 XI, 1 XII, 8 XII 2017 (na życzenie grupy istnieje możliwość zmiany niektórych terminów).,
  • godziny: 18.00-21.00,
  • miejsce: Szczecin – Śródmieście, ul. Obrońców Stalingradu 9a/1 (wejście od ul. św. Wojciecha),
  • płatność: 300 zł za całość, w tym bezzwrotna przedpłata 150 zł (zwrot przedpłaty jedynie w przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z winy organizatorki). Informacje dotyczące szczegółów płatności zastaną przekazane po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
  • miejsce w grupie: o zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy  oraz przelanie przedpłaty (ostateczny termin 29.09.2017r.).
  • dodatkowe informacje: tel. 506 074 740 (Małgorzata Mrozik, oddzwaniam na nieodebrane połączenia)
  • warsztaty poprowadzi: Małgorzata Mrozik, psychoterapeutka, socjoterapeutka, dyplomowana trenerka biznesu, szczegóły TU  i TU

Warsztaty "Aktywne piątki"

Imię i Nazwisko :*

Adres E-Mail :*

Numer telefonu :*

Oczekiwania/sugestie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Strefa Kobiet zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rejestracji w bazie klientów FSK oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę

Konsultacje/wsparcie dla rodziców nastolatków.

Drodzy Państwo
Do 18.08.br. istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych godzin wsparcia psychologicznego lub konsultacji – dot. godz. 10.00-14.00 (pon.-piąt.) oraz z obniżonej ceny: 60 zł/50 min. (dot. jednorazowej wizyty).
To może być dobry czas na dialog w rodzinie, rozwiązanie problemów i zbliżenie się do siebie.
Zapraszam.

 

ZAPISY – socjoterapia grupowa dla młodzieży

Zapraszam młodzież gimnazjalną i licealną na spotkania grupowe (do lat 18 jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego).

Jeśli Twoje dorastające dziecko:

 • jest nieśmiałe i wycofane
 • jest nadpobudliwe
 • jest agresywne, wybuchowe, konfliktowe
 • wchodzi w rolę kozła ofiarnego w grupie
 • przejawia lęk społeczny
 • ma złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi
 • ma niskie poczucie własnej wartości
 • ma kłopot z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu
 • nie potrafi współpracować z innymi i zdrowo rywalizować
 • nie radzi sobie z porażkami
 • nie potrafi konstruktywnie wyrażać i rozładowywać emocji
 • ma problemy z własną tożsamością płciową
 • ma problemy ze swoja seksualnością


Socjoterapia jest właśnie dla Niej/ dla Niego.

Poprzez swoje zajęcia zapewniam Państwa dzieciom:

 • wspomaganie rozwoju i nauki poprzez dobrą zabawę
 • naukę nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi
 • psychoedukację i uczenie konstruktywnego reagowania w różnych sytuacjach
 • wsparcie i opiekę wykwalifikowanego socjoterapeuty

Młodzież pracuje ze sobą w dwóch grupach wiekowych:

 • młodzież gimnazjalna
 • młodzież ponadgimnazjalna

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest odpłatną konsultacją (koszt: 90 zł) – warunek konieczny!

UWAGA: w przypadku niezakwalifikowania do grupy należności nie pobieram.

Zgłoszenia na konsultacje do 30 września 2015 r.

Zadzwoń, napisz, umów: tel. 506 074 740 lub e-mail: info@terapia-mrozik.pl

Organizacja pracy grupy:
Start grupy: październik 2015 r. – po zebraniu grupy
Częstotliwość: jedna sesja w tygodniu
Długość sesji: 2 godz., godziny popołudniowe

Czas pracy grupy: 3 miesiące
Ilość osób: 4-8
Koszt: 50 zł za sesję – płatne z góry za każdy miesiąc
Miejsce: Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 15/12

Grupę poprowadzi doświadczona trenerka i terapeutka: mgr Małgorzata Mrozik.

Zapisy na terapię:

Imię i Nazwisko :*

Adres E-Mail :*

Numer telefonu :*

Oczekiwania/sugestie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pracownia terapii i rozwoju SuperEGO zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rejestracji w bazie klientów oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę